49/2004

Given i Helsingfors den 21 januari 2004

Försvarsministeriets förordning om militärfordon som skall införas i fordonstrafikregistret och militärfordonsregistret

I enlighet med försvarsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 64 § 3 mom. fordonslagen av den 11 december 2002 (1090/2002):

1 §

Av de militärfordon som ägs av försvarsmakten införs i fordonstrafikregistret följande i fordonslagen (1090/2002) angivna fordon:

a) personbilar (kategori M1) och bussar (kategori M2 och M3),

b) paketbilar (kategori N1),

c) snöskotrar, lätta fyrhjulingar (kategori L6e) och fyrhjulingar (kategori L7e),

d) motorcyklar (kategori L3e och L4e) och mopeder (kategori L1e och L2e),

e) traktorer (kategori T) och motorredskap,

f) släpvagnar som är avsedda för turism eller godstransport (kategori O1 och O2), påhängsvagnar som kopplas till lastbil, egentliga släpvagnar och medelaxelsläpvagnar (kategori O3 och O4), dock inte i militärfordonsförordningen (560/1992) angivna terrängsläpvagnar eller specialsläpvagnar.

Andra än i 1 mom. avsedda militärfordon som ägs av försvarsmakten införs i militärfordonsregistret.

Utan hinder av det som bestäms ovan kan huvudstaben i enskilda fall besluta, att ett fordon som avses i 1 mom. skall införas i militärfordonsregistret och ett fordon som avses i 2 mom. i fordonstrafikregistret, om fordonets militära användning eller andra särskilda skäl förutsätter det.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2004.

Anteckningen i register om ett fordon enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet förblir i kraft tills anteckningen har gjorts så som anges i denna förordning.

Genom denna förordning upphävs försvarsministeriets beslut av den 16 juni 1998 om registrering av militärfordon i fordonsförvaltningscentralens fordonsregister.

Helsingfors den 21 januari 2004

Försvarsminister
Seppo Kääriäinen

Äldre regeringssekreterare
Timo Turkki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.