48/2004

Given i Helsingfors den 22 januari 2004

Statsrådets förordning om svåra sjukdomar samt om kliniska näringspreparat som används vid behandling av dessa och som ersätts enligt sjukförsäkringslagen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 9 § 5 mom. sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/1963), sådant detta lagrum lyder i lag 1303/2002:

1 §

I 9 § 5 mom. sjukförsäkringslagen (364/1963) avsedda svåra sjukdomar och vid behandling av dessa nödvändiga, i 5 a § i nämnda lag avsedda kliniska näringspreparat, som ersätts med 75 procent av det belopp som vid varje inköpstillfälle överstiger den föreskrivna fasta självriskandelen, är:

Sjukdom Näringspreparat
Komjölks- och/eller sojaproteinallergi hos små barn 1) Alimentum
2) Almiron Pepti
3) Gefilus PeptidiTutteli
4) Isomil
5) Locasol
6) Neocate
7) Neocate Advance
8) Nutramigen
9) Nutri-Junior
10) Nutri-Soija
11) PeptidiTutteli
12) Pepti-Junior
13) Pregestimil
14) Profylac
15) Prosobee
16) Semper Soija
17) SoijaTutteli
18) modersmjölk
Medfödda störningar i ämnesomsättningen 1) Duocal
2) Duocal MCT
3) Energivit
4) Fantomalt
5) Generaid plus
6) Impact
7) Infatrini
8) Isosource Energi
9) Isosource Mix
10) Isosource Protein
11) Loprofin PKU
12) Monogen
13) Oral Impact
14) Semper Energi
15) individuella amino- och fettsyrapreparat och derivat av dem
Tillstånd som kräver daglig slangmatning 1) Calogen
2) Carbospare
3) Carbospare RTH
4) Cubison
5) Diben EasyBag
6) Diason/Nutrison Diabetes
7) Diason Low Energy/Nutrison Low Energy Diabetes
8) Duocal
9) Duocal MCT
10) Elemental 028
11) Enrich
12) Enrich RTH
13) Ensure
14) Ensure plus RTH
15) Ensure RTH
16) Fantomalt
17) Fresubin D-Control
18) Fresubin energy
19) Fresubin HP energy
20) Fresubin original
21) Fresubin original fibre
22) Fresubin Soija
23) Generaid plus
24) Clucerna RTH
25) Impact
26) Infatrini
27) Isosource Energi
28) Isosource Fiber
29) Isosource Junior
30) Isosource MCT
31) Isosource Mix
32) Isosource Protein
33) Isosource Standard
34) Jevity RTH
35) Liquigen
36) Nepro
37) Novasource GI Control/Sandosource GI Control
38) Nutrini
39) Nutrini energy
40) Nutrini energy multi fibre
41) Nutrini multi fibre
42) Nutrison concentrated
43) Nutrison energy
44) Nutrison energy multi fibre
45) Nutrison pulver
46) Nutrison low energy soja multi fibre
47) Nutrison Multi Fibre
48) Nutrison pre
49) Nutrison soja
50) Nutrison standard
51) Osmolite RTH
52) Pediasure
53) Peptisorb
54) Semper Energi
55) Semper Extra
56) Semper Fiber
57) Semper barnsondnäring
58) Semper sondnäring naturell
59) Semper Nutricomp Peptid
60) Semper Standard
61) Semper fettreducerad
62) Stresson
63) Stresson multi fibre
64) Supportan
65) Tentrini
66) Tentrini energy
67) Tentrini energy multi fibre
68) Tentrini multi fibre
2 §

I 9 § 5 mom. sjukförsäkringslagen avsedda svåra sjukdomar och vid behandling av dessa nödvändiga, i 5 a § i nämnda lag avsedda kliniska näringspreparat, som ersätts med 50 procent av det belopp som vid varje inköpstillfälle överstiger den föreskrivna fasta självriskandelen, är:

Sjukdom Näringspreparat
Svåra absorptionsstörningar i fråga om näringsämnen, närmast fetter 1) Addera
2) Addera plus
3) Additene
4) Alimentum
5) Calogen
6) Carbospare
7) Carbospare RTH
8) Cubitan
9) Diben Drink
10) Diasip
11) Duocal
12) Duocal MCT
13) Elemental 028
14) Energivit
15) Enlive
16) Enrich
17) Enrich RTH
18) Ensini
19) Ensure
20) Ensure Plus
21) Ensure Plus RTH
22) Ensure RTH
23) Fantomalt
24) Forticreme
25) Fortimel
26) Fortini multi fibre
27) Frebini energy Drink
28) Frebini energy fibre Drink
29) Fresubin D-Control
30) Fresubin energy Drink
31) Fresubin energy fibre Drink
32) Fresubin HP energy
33) Fresubin original Drink
34) Fresubin original fibre
35) Generaid plus
36) Glucerna RTH
37) Impact
38) Infatrini
39) Isosource Energi
40) Isosource Fiber
41) Isosource Junior
42) Isosource MCT
43) Isosource Mix
44) Isosource Protein
45) Isosource Standard
46) Jevity RTH
47) Liquigen
48) MCT Pepdite
49) MCT-olja
50) Monogen
51) Nepro
52) Novasource FI Control/Sandosource GI Control
53) Nutridrink
54) Nutridrink multi fibre
55) Nutrini multi fibre
56) Nutrison concentrated
57) Nutrison energy
58) Nutrison pulver
59) Nutrison Multi Fibre
60) Nutrison standard
61) Oral Impact
62) Osmolite RTH
63) Pediasure
64) Peptisorb
65) Pepti Junior
66) Portagen
67) Pregestimil
68) Protifar
69) Providextra Drink
70) Resource 2,0
71) Resource Energidrink
72) Resource Fruit
73) Resource Meritene
74) Resource Protein
75) Respifor
76) Scandishake
77) Semper Energi
78) Semper Extra
79) Semper Fiber
80) Semper Minimax
81) Semper Plus
82) Semper Standard
83) Semper Teho/Dietta Teho
84) Semper Teho 150/Semper Teho protein
85) Semper fettreducerad
86) Supportan
87) Tentrini
88) Tentrini energy
89) Tentrini energy multi fibre
90) Tentrini multi fibre
Svåra undernäringstillstånd hos barn 1) Addera
2) Addera plus
3) Additene
4) Alimentum
5) Calogen
6) Carbospare
7) Carbospare RTH
8) Diben Drink
9) Diasip
10) Duocal
11) Duocal MCT
12) Energivit
13) Enlive
14) Ensini
15) Ensure Plus
16) Ensure Plus RTH
17) Fantomalt
18) Forticreme
19) Fortimel
20) Fortini multi fibre
21) Frebini energy Drink
22) Frebini energy fibre Drink
23) Fresubin energy Drink
24) Fresubin energy fibre Drink
25) Fresubin original Drink
26) Generaid plus
27) Impact
28) Infatrini
29) Isosource energi
30) Isosource Junior
31) Isosource Mix
32) Isosource Protein
33) Liquigen
34) MCT Pepdite
35) Monogen
36) Neocate
37) Neocate Advance
38) Nepro
39) Nutridrink
40) Nutridrink multi fibre
41) Nutri-Junior
42) Nutrini energy
43) Nutrini multi fibre
44) Nutriprem BMF
45) Nutrison pulver
46) Oral Impact
47) Pediasure
48) Pepti-Junior
49) Premilon
50) PreSemp
51) PreTutteli
52) Protifar
53) Providextra Drink
54) Resource 2,0
55) Resource Energidrink
56) Resource Fruit
57) Resource Meritene
58) Resource Protein
59) Respifor
60) Scandishake
61) Semper Energi
62) Semper barnsondnäring
63) Semper Minimax
64) Semper Plus
65) Semper Teho/Dietta Teho
66) Semper Teho 150/Semper Teho protein
67) Supportan
3 §

På basis av ett och samma recept ersätts vid varje inköpstillfälle en sådan mängd i denna förordning avsedda kliniska näringspreparat som motsvarar högst tre månaders behandling. Av särskilda skäl kan kliniska näringspreparat vid varje inköpstillfälle ersättas även för en längre tid än den ovan nämnda.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2004.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 13 februari 2003 om svåra sjukdomar samt om kliniska näringspreparat som används vid behandling av dessa och som ersätts enligt sjukförsäkringslagen (122/2003).

Helsingfors den 22 januari 2004

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Regeringssekreterare
Marjaana Maisonlahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.