44/2004

Given i Helsingfors den 20 januari 2004

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige om avskaffande av färdblad för tillfällig trafik med buss inom Norden enligt artikel 18 punkt 1 i rådets förordning om gemensamma regler för internationell persontransport med buss

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av kommunikationsministern, föreskrivs:

1 §

Det i Edinburgh den 2 september 2003 i enlighet med artikel 18 punkt 1 i rådets förordning (EEG) nr 684/92 av den 16 mars 1992 om gemensamma regler för internationell persontransport med buss, ändrad genom rådets förordning (EG) nr 11/98 av den 11 december 1997, ingångna avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige om avskaffande av färdblad för tillfällig trafik med buss i Norden, som republikens president godkänt den 15 december 2003 och som Finland undertecknat den 16 december 2003, är i kraft från den 15 januari 2004 så som därom har överenskommits.

2 §

Bestämmelserna i avtalet är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2004.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 3/2004)

Helsingfors den 20 januari 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.