29/2004

Given i Helsingfors den 20 januari 2004

Lag om ändring av 1 § aravabegränsningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 § aravabegränsningslagen av den 17 december 1993 (1190/1993) ett nytt 2 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på samtliga rättshandlingar vilkas faktiska syfte är överlåtelse av en aravahyresbostad eller ett aravahyreshus, om överlåtelsetagaren känner till eller borde känna till rättshandlingens faktiska syfte.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 2004.

RP 143/2003
MiUB 4/2003
RSv 118/2003

Helsingfors den 20 januari 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.