13/2004

Given i Helsingfors den 20 januari 2004

Lag om ändring av lagen om värdeandelskonton

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 17 maj 1991 om värdeandelskonton (827/1991) en ny 7 § i stället för den 7 § som upphävts genom lag 796/2000, som följer:

7 §

På ett pantsatt värdeandelskonto kan noteras ett i 5 § lagen om finansiella säkerheter (11/2004) avsett avtalsvillkor som gäller panthavarens förfoganderätt. Noteringen av villkoret får inte avlägsnas utan panthavarens samtycke.

Om panthavaren med stöd av sin förfoganderätt enligt 1 mom. överlåter eller annars överför äganderätten till den pantsatta värdeandelen, noteras den på förvärvarens värdeandelskonto. Om panthavaren upplåter en ny panträtt, överförs värdeandelen till dennes värdeandelskonto på vilket den nya pantsättningen noteras.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 2004.

RP 133/2003
EkUB 9/2003
RSv 121/2003

Helsingfors den 20 januari 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.