5/2004

Utfärdat i Helsingfors den 7 januari 2004

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordningar:

Förordningens rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdat träder i kraft
JSMf om ändring av jord- och skogs- bruksministeriets beslut om skadliga ämnen, produkter och organismer i foder1) 80/03 7.1.2004 15.1.2004
JSMf om ändring av jord- och skogs- bruksministeriets beslut om konserveringsmedel för färska foderväxter2) 81/03 7.1.2004 15.1.2004

Förordningarna har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningarna kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, (Mariegatan 23, Helsingfors) PB 310, 00023 Statsrådet, telefon (09) 5765 111.

1) (Nr 80/03)
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG (32002L0032); EGT nr L 140, 30.5.2002, s. 10
Kommissionens direktiv 2003/57/EG (32003L0057); EUT nr L 151, 19.6.2003, s. 38
Kommissionens direktiv 2003/100/EG (32003L0100); EUT nr L 285, 1.11.2003, s. 33
2) (Nr 81/03)
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1831/2003 (32003R1831) EUT nr L 268, 18.10.2003, s. 29

Helsingfors den 7 januari 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Marita Aalto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.