3/2004

Given i Helsingfors den 7 januari 2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstiden och ansökan beträffande tilläggsstöd per djur för renskötselåret 2003/2004

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 25 § 3 mom. lagen den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller ansökningstiden för och ansökan om det tilläggsstöd per djur som avses i statsrådets förordning om utbetalning av stöd per djur för renskötselåret 2003/2004 (1058/2003).

2 §
Ansökan om stöd

Den stödansökan som avses i denna förordning skall senast den 27 februari 2004 lämnas in till landsbygdsavdelningen vid arbetskrafts- och näringscentralen eller till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun inom vars verksamhetsområde den sökandes renbeteslag är beläget.

Om stödtagaren emellertid har ansökt om stöd per djur enligt statsrådets förordning (376/2003) senast den 31 augusti 2003, anses ansökan även gälla tilläggsstöd enligt denna förordning.

Stödet söks per hushåll genom en skriftlig ansökan (Blnr 227A).

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 14 januari 2004.

Helsingfors den 7 januari 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Sauli Jokela

Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.