Ursprungliga författningar: 2003

300/2003
Lag om ändring av lagen om identitetskort
299/2003
Lag om ändring av befolkningsdatalagen
298/2003
Lag om upphävande av 5 § 3 mom. lagen om samhällstjänst
297/2003
Lag om ändring av strafflagen
296/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruks-ministeriets förordning om handel med utsädespotatis
295/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet år 2003
294/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om förfarandet vid stödande av åtgärder för utveckling av landsbygden
293/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Kaustinen kommun
292/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Halsua kommun
291/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Harjavalta stad och Kullaa kommun
290/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Sjundeå kommun
289/2003
Statsrådets förordning om temporär ändring av 48 § förordningen om registrering av fordon
288/2003
Statsrådets förordning om säkerhets- och försvarskommittén
287/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillsyn över biproduktförordningen i anläggningar och fiskefartyg enligt hygienlagen
286/2003
Arbetsordning för utrikesministeriet
285/2003
Statsrådets förordning om delegationen för säkerhetsbranschen
284/2003
Undervisningsministeriets beslut om anteckning av religionssamfundet Suomen Helluntaikirkko (Pingstkyrkan i Finland) i registret över religionssamfund
283/2003
Statsrådets förordning om ändring av 5 och 34 § statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på väg
282/2003
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om påvisande av att förpackningar och tankar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven
281/2003
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen
280/2003
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om vissa lån som beviljas för utveckling av landsbygden
279/2003
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utveckling av landsbygden
278/2003
Lag om Trafikskyddet
277/2003
Kommunikationsministeriets förordning om taxor för sjuktransport
276/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om anmälan av arealer i samband med djurbidrag, ansökan om stöd för jordbruksgrödor, kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket och avtal om miljöspecialstöd för jordbruket 2003 samt avtalsperioderna för dessa avtal
275/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2003
274/2003
Lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
273/2003
Lag om ändring av lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik
272/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporärt ändring av de certifieringskrav som gäller oljelin
271/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationellt husdjursstöd för år 2002 slaktade kvigor och tjurar
270/2003
Statsrådets förordning om ersättande av skördeskador
269/2003
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ersättande av skördeskador
268/2003
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om studiestöd
267/2003
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändring av luftfartsavtalet med Folkrepubliken Kina
266/2003
Lag om ändring av bilskattelagen
265/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 9 § jord- och skogsbruksministeriets förordning om verkställigheten av skolmjölksstöd som beviljas av Europeiska gemenskapens medel
264/2003
Statsrådets förordning om ändring av 39 § 1 mom. 2 punkten och 40 § körkortsförordningen
263/2003
Statsrådets förordning om ändring av 7 och 28 § statstjänstemannaförordningen
262/2003
Reglemente för statsrådet
261/2003
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministerits beslut om kosmetiska preparat
260/2003
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för kommunikationsministeriet
259/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om marknadsföring och produktion av utsädespotatis inom produktionsområdet för högklassig utsädespotatis
258/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om förvaltningen av informationssystemet för jordbrukets redovisningsuppgifter
257/2003
Undervisningsministeriets förordning om maximitiden för studiestöd för högre högskoleexamina och grunderna för förlängning av maximitiden
256/2003
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
255/2003
Lag om ombildning av en arbetspensionskassa till ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag
254/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksmi-nisteriets beslut om organisering av tillsynen över foderfabrikat
253/2003
Statsrådets beslut om upphävande av statsrådets beslut om handlingars, som uppgöres av statliga myndigheter, yttre skick
252/2003
Statsrådets förordning om ändring av 3 § yrkessjukdomsförordningen
251/2003
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.