Ursprungliga författningar: 2003

350/2003
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om sjömanspensionskassans verksamhetskapital
349/2003
Statsrådets förordning om utrikesministeriet
348/2003
Republikens presidents förordning om upphävande av 3 § förordningen om tillämpning av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om utlämning mellan Europeiska unionens medlemsstater innan konventionen trätt i kraft internationellt
347/2003
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 14 § territorialövervakningslagen
346/2003
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av fördraget om observationsflygningar och av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen
345/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av beredningsstöd för spånadslin och fiberhampa för år 2001
344/2003
Statsrådets förordning om ersättning för förädling samt produktion av stamutsäde för nationellt sett viktiga jordbruksgrödor
343/2003
Lag om ett förvaltningsförsök i Kajanaland
342/2003
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av tullagen
341/2003
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Qatar om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
340/2003
Lag om ändring av 12 § bilskattelagen
339/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksmi-nisteriets förordning om handel med betutsäde
338/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruks-ministeriets förordning om handel med utsäde av stråsäd
337/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksmi-nisteriets förordning om handel med utsäde av vall- och foderväxter
336/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksmi-nisteriets förordning om handel med utsäde av lantsorter av stråsäd samt vall- och foderväxter
335/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksmi-nisteriets förordning om utförande av odlingsgranskningar
334/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksmi-nisteriets förordning om handel med utsäde av olje- och spånadsväxter
333/2003
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 28 § lagen om accis på elström och vissa bränslen
332/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om konserveringsmedel för färska foderväxter
331/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift
330/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av förordning om ekologisk animalieproduktion
329/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksmi-nisteriets förordning om handel med utsäde av köksväxter
328/2003
Statsrådets förordning om ändring av 29 § förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården
327/2003
Statsrådets förordning om ändring av befolkningsdataförordningen
326/2003
Lag om ändring av 2 kap. 9 § bokföringslagen
325/2003
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
324/2003
Skattestyrelsens beslut om ändring av beslutet om betalning och anmälan av överlåtelseskatt
323/2003
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet för VM i ishockey 2003
322/2003
Statsrådets förordning om ändring av 2 § förordningen om smittsamma sjukdomar
321/2003
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statsbudgeten
320/2003
Republikens Presidents öppna brev om statsrådsskifte
319/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av slutdelen av dikobidraget för 2002, slutdelen av tjurbidraget och bidraget för stutar för 2002, extensifieringsersättningen för 2002, slutdelen av slaktbidraget och tilläggsstödet för 2002 samt det nationella tilläggsbidraget för dikor för 2002
318/2003
Statsrådets förordning om betalning av ersättning till vissa pälsdjursfarmare
317/2003
Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om teknisk-vetenskapliga examina
316/2003
Statsrådets förordning om specialtandläkarexamen
315/2003
Statsrådets förordning om ändring av 2 § förordningen om odontologiska examina
314/2003
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg
313/2003
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg
312/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av förskott av nationellt husdjursstöd för år 2003
311/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av kompensationsstöd för 2000 års produktionsstöd för spånadslin
310/2003
Handels- och industriministeriets förordning om bestämning av el som är berättigad till stödet för elproduktionen
309/2003
Handels- och industriministeriets förordning om kraftverks apparatur för egen förbrukning
308/2003
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
307/2003
Statsrådets förordning om ändring av 5 och 34 § statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg
306/2003
Lag om brandskyddsfonden
305/2003
Lag om ändring av kommunallagen
304/2003
Lag om kommunala tjänsteinnehavare
303/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av förordningen om flyghavre vid utsädesproduktion
302/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstidens början för investeringsstöd som gäller trädgårdsodling
301/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om utgången av ansökningstiden för investeringsstöd som gäller byggande av svinhus och stora investeringar inom trädgårdsodling

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.