Ursprungliga författningar: 2003

400/2003
Lag om ändring av lagen om konkurrensbegränsningar
399/2003
Lag om ändring av radiolagen
398/2003
Lag om ändring av 25 i § upphovsrättslagen
397/2003
Lag om ändring av 2 § lagen om kommunikationsförvaltningen
396/2003
Lag om ändring av lagen om Rundradion Ab
395/2003
Lag om ändring av lagen om statens televisions- och radiofond
394/2003
Lag om ändring av lagen om televisions- och radioverksamhet
393/2003
Kommunikationsmarknadslag
392/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om stödsystemet för jordbruksgrödor samt trädning i anslutning därtill
391/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kompensationsbidrag
390/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd i samband med miljöstödet för jordbruk
389/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt utbildningsstöd i anslutning till miljöstödet för jordbruk
388/2003
Inrikesministeriets förordning om ändring av bilagan till inrikesministeriets förordning om utlänningsverkets avgiftsbelagda prestationer
387/2003
Statsrådets förordning om televisionsavgifter
386/2003
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av en ändring av överenskommelsen med konungariket Sverige angående åtgärder för förbättrad televisionsmottagning
385/2003
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland och Peru om samarbete inom miljöprojektet, fas II.
384/2003
Lag om upphävande av 6 kap. lagen om verkställighet av straff
383/2003
Lag om ändring av 9 § hovrättslagen
382/2003
Lag om ändring av 2 kap. 4 § och 8 kap. 13 § lagen om rättegång i brottmål
381/2003
Lag om ändring av rättegångsbalken
380/2003
Arbetsordning för undervisningsministeriet
379/2003
Statsrådets förordning om undervisningsministeriet
378/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om de kostnader per enhet för en byggnad vilka utgör grund för strukturstödet för gårdsbruk och motsvarande stöd för företagsverksamhet
377/2003
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket
376/2003
Statsrådets förordning om utbetalning av stöd per djur för renskötselåret 2003/2004
375/2003
Statsrådets förordning om försvarsministeriet
374/2003
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om övervakning av förvaltningen av konkursbon
373/2003
Statsrådets förordning om kommittén för EU-ärenden
372/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av bakteriell njursjukdom hos fisk
371/2003
Undervisningsministeriets förordning om ändring av 2 § undervisningsministeriets förordning om studentexamensnämndens avgiftsbelagda prestationer
370/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2003
369/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om grodlår och sniglar som importeras från tredje land
368/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om fågelägg som importeras från tredje land
367/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om äggprodukter som importeras från tredje land
366/2003
Republikens presidents förordning om Finlands idrottskulturs förtjänstkors och förtjänstmedalj
365/2003
Lag om ändring av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt
364/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättande av skördeskador
363/2003
Statsrådets förordning om ändring av miljöskyddsförordningen
362/2003
Statsrådets förordning om avfallsförbränning
361/2003
Lag om ändring av 15 kap. 1 § strafflagen
360/2003
Lag om ändring av rättegångsbalken
359/2003
Medborgarskapslag
358/2003
Statsrådets förordning om trafiklärarutbildning
357/2003
Statsrådets förordning om yrkespedagogisk lärarutbildning
356/2003
Lag om yrkespedagogisk lärarutbildning
355/2003
Undervisningsministeriets förordning om den behörighet för yrkeshögskolestudier som vissa studier medför
354/2003
Statsrådets förordning om grunderna för avgifter för undervisning vid yrkeshögskolor
353/2003
Statsrådets förordning om systemet för gemensam ansökan till yrkeshögskolorna
352/2003
Statsrådets förordning om yrkeshögskolor
351/2003
Yrkeshögskolelag

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.