Ursprungliga författningar: 2003

550/2003
Lag om införande av lagen om kommunala pensioner
549/2003
Lag om kommunala pensioner
548/2003
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i samarbetsprotokollet mellan Förenta Nationerna och Finland om överlåtelse av resurser till Förenta Nationernas operation i Etiopien och Eritrea (UNMEE)
547/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om främmande ämnen i animaliska livsmedel
546/2003
Statsrådets beslut om upplösande av Jäppilä kommun, Pieksämäki landskommun och Virtasalmi kommun och bildande av en ny Pieksänmaa kommun
545/2003
Statsrådets förordning om ändring av 14 och 23 § statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik
544/2003
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg
543/2003
Statsrådets förordning om justitieministeriet
542/2003
Statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför vattenverkens avloppsnät
541/2003
Lag om fordonstrafikregistret
540/2003
Lag om ändring av 28 § lagen om privata säkerhetstjänster
539/2003
Lag om upphävande av 3 och 12 § förordningen om införande av strafflagen
538/2003
Lag om ändring av lagen om samhällstjänst
537/2003
Lag om ändring av 7 § lagen om internering av farliga återfallsförbrytare
536/2003
Lag om ändring av 16 § lagen om ordningsbotsförfarande
535/2003
Lag om ändring av 6 § lagen om unga förbrytare
534/2003
Lag om ändring av 8 och 38 § militära disciplinlagen
533/2003
Lag om ändring av 35 § lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter
532/2003
Lag om ändring av 22 d § mentalvårdslagen
531/2003
Lag om ändring av 31 § territorialövervakningslagen
530/2003
Lag om ändring av 6 § lagen om säkerhetskontroller inom flygtrafiken
529/2003
Lag om ändring av 6 § lagen om säkerhetskontroller vid domstolar
528/2003
Lag om ändring av 3 kap. 30 § utsökningslagen
527/2003
Lag om ändring av 74 § sjömanslagen
526/2003
Lag om ändring av 6 och 8 § lagen om försvarsmaktens handräckning till polisen
525/2003
Lag om ändring av 11 § lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik
524/2003
Lag om ändring av 4 § lagen om upprätthållande av ordning i kollektivtrafik
523/2003
Lag om ändring av 37 § luftfartslagen
522/2003
Lag om ändring av lagen om rannsakningsfängelse
521/2003
Lag om ändring av 2 och 5 kap. lagen om verkställighet av straff
520/2003
Lag om ändring av 9 § lagen om ordningsvakter
519/2003
Lag om ändring av 17 § tullagen
518/2003
Lag om ändring av 24 och 51 § lagen om gränsbevakningsväsendet
517/2003
Lag om ändring av 27 § polislagen
516/2003
Lag om ändring av 1 kap. tvångsmedelslagen
515/2003
Lag om ändring av strafflagen
514/2003
Lag om ändring av strafflagen
513/2003
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om poster som vid täckandet av sjömanspensionskassans ansvarsskuld är jämställbara med ansvarsskulden samt om andra poster som på grund av den lagstadgade pensionsförsäkringens speciella karaktär kan godkännas som täckning
512/2003
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om investeringsstöd och utvecklingsstöd för förädling och marknadsföring av jordbruksprodukter
511/2003
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stödjande av företagsverksamhet
510/2003
Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning
509/2003
Lag om ändring av gymnasielagen
508/2003
Lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning
507/2003
Lag om ändring av 11 § lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen
506/2003
Lag om ändring av 11 § lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring
505/2003
Lag om ändring av 36 § folkpensionslagen
504/2003
Lag om ändring av 18 b § lagen om statens pensioner
503/2003
Lag om ändring av 4 § lagen om pension för arbetstagare
502/2003
Lag om ändring av 7 § lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten
501/2003
Lag om ändring av 10 och 17 § lagen om arbetskraftsservice

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.