Ursprungliga författningar: 2003

650/2003
Lag om ändring av 10 kap. 9 § strafflagen
649/2003
Lag om ändring av lagen om polisens personregister
648/2003
Lag om ändring av 4 § lagen om fullgörande av polisuppgifter inom försvarsmakten
647/2003
Lag om ändring av 1 kap. lagen om rättegång i brottmål
646/2003
Lag om ändring av tvångsmedelslagen
645/2003
Lag om ändring av förundersökningslagen
644/2003
Lag om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier
643/2003
Lag om ändring av 15 och 27 § sjukförsäkringslagen
642/2003
Lag om ändring av 7 och 18 § lagen om rehabiliteringspenning
641/2003
Lag om ändring av 6 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
640/2003
Lag om ändring av familjepensionslagen
639/2003
Lag om ändring av folkpensionslagen
638/2003
Lag om ändring av lagen om pension för företagare
637/2003
Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
636/2003
Lag om ändring av lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare
635/2003
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
634/2003
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
633/2003
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
632/2003
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om påskrifter på livsmedelsförpackningar
631/2003
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av samarbetsprotokollet mellan Förenta Nationerna och Finland om överlåtelse av resurser till Förenta Nationernas operation i Etiopien och Eritrea (UNMEE) samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i samarbetsprotokollet
630/2003
Lag om ändring av 3 § lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten
629/2003
Lag om ändring av 26 och 28 § lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare
628/2003
Lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen
627/2003
Lag om ändring av 6 § begravningslagen
626/2003
Lag om ändring av kyrkolagen
625/2003
Statsrådets förordning om brandskyddsfonden
624/2003
Lag om ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
623/2003
Lag om ändring av lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden
622/2003
Lag om ändring av lagen om ordningsvakter
621/2003
Lag om ändring av vägtrafiklagen
620/2003
Lag om upphävande av 23 § 1 mom. och 24 § lagen angående rätt att idka näring
619/2003
Lag om ändring av 31 § kommunindelningslagen
618/2003
Lag om upphävande av 7 § kommunallagen
617/2003
Lag om upphävande av lagen om eggvapen
616/2003
Lag om ändring av 58 § alkohollagen
615/2003
Lag om ändring av 6 § lagen om upprätthållande av ordning i kollektivtrafik
614/2003
Lag om ändring av 1 § lagen om strafforderförfarande
613/2003
Lag om ändring av 2 a kap. 9 § och 17 kap. 13 § strafflagen
612/2003
Ordningslag
611/2003
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets arbetsordning
610/2003
Statsrådets förordning om finansministeriet
609/2003
Statsrådets förordning om inrikesministeriet
608/2003
Skattestyrelsens beslut om löntagarens innehållningsprocent
607/2003
Lag om ändring av 2 § lagen om skatteskalorna för 2003
606/2003
Lag om ändring av 105 a § inkomstskattelagen
605/2003
Banskattelag
604/2003
Lag om tillsynsavgift till Finansinspektionen
603/2003
Lag om ändring av 1 § lagen om tillståndsplikt för indrivningsverksamhet
602/2003
Lag om ändring av 19 a § lagen om statens säkerhetsfond
601/2003
Lag om ändring av 4 kap. 3 § lagen om handel med standardiserade optioner och terminer

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.