Ursprungliga författningar: 2003

850/2003
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Republiken Kirgizistan om Finlands hjälp i lungsjukdomsprogrammet i Kirgizistan
849/2003
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av det nordiska avtalet om genomförande av vissa bestämmelser om medborgarskap och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
848/2003
Inrikesministeriets förordning om ordningsvakters kännetecken
847/2003
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland och Qatar om samarbete inom ekonomi, handel och teknik
846/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av miljöstödets specialstöd för jordbruket år 2003 för avtal ingångna år 2003
845/2003
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak och om upphävande av förordning (EG) nr 2465/1996
844/2003
Inrikesministeriets förordning om räddningsbilar
843/2003
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
842/2003
Finansministeriets förordning om betalning av förskottsåterbäringar för skatteår 2002
841/2003
Lag om ändring av strafflagen
840/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordningen om utbetalning av EU:s utsädesstöd för 2003 och på kilogram baserat nationellt stöd för utsädesproduktion av stråsäd för 2003
839/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av stöd per djur för renskötselåret 2003/2004
838/2003
Statsrådets förordning om beredskapsskyldighet i anslutning till kommunikationsmarknaderna och skyldigheten att förmedla myndighetsmeddelanden
837/2003
Statsrådets förordning om de genomsnittliga priser per enhet för undervisnings- och biblioteksväsendet som läggs till grund för statsfinansieringen år 2004
836/2003
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av finansieringsöverenskommelsen med Öst-Nilens tekniska regionalbyrå
835/2003
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Bosnien-Hercegovina om samarbete inom utvecklingsprojektet för utbildningsförvaltningen
834/2003
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av strafflagen
833/2003
Lag om ändring av 34 kap. i en lag om ändring av strafflagen
832/2003
Lag om ändring av 34 a kap. 1 och 4 § strafflagen
831/2003
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
830/2003
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om upprättandet av koncernbokslut i enlighet med det regelverk som används allmänt på den internationella kapitalmarknaden
829/2003
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
828/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen av Finlands torskkvot år 2003
827/2003
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om poster som vid täckandet av pensionskassans för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare ansvarsskuld är jämställbara med ansvarsskulden samt om andra poster som på grund av den lagstadgade pensionsförsäkringens speciella karaktär kan godkännas som täckning
826/2003
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om poster som vid täckandet av det i lagen om ombildning av en arbetspensionskassa till ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag avsedda arbetspensionsförsäkringsbolagets ansvarsskuld är jämställbara med ansvarsskulden samt om andra poster som på grund av den lagstadgade pensionsförsäkringens speciella karaktär kan godkännas som täckning
825/2003
Statsrådets förordning om ändring av miljöskyddsförordningen
824/2003
Statsrådets förordning om ändring av aravaförordningen
823/2003
Statsrådets förordning om delegationen för rehabiliteringsärenden
822/2003
Statsrådets förordning om ändring av 3 § förordningen om militär luftfart
821/2003
Statsrådets förordning om ändring av 32 a § förordningen om användning av fordon på väg
820/2003
Skattestyselsens beslut om vilka skattskyldiga som beskattas av Koncernskattecentralen
819/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av EU:s utsädesstöd för 2003 och på kilogram baserat nationellt stöd för utsädesproduktion av stråsäd för 2003
818/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ingående av avtal om specialstöd
817/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av beredningsstöd för spånadslin och fiberhampa för år 2001
816/2003
Arbetsministeriets förordning om ändring av 2 § arbetsministeriets förordning om arbetsgivarens skyldighet att betala ersättning till arbetstagare för förlust av personlig egendom vid sjöolycka
815/2003
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av trafikministeriets beslut om tillämpning av körkortsförordningen
814/2003
Statsrådets förordning om ändring av 19 och 26 § körkortsförordningen
813/2003
Statsrådets förordning om ändring av 24 och 31 § förordningen om fartygsbemanning, besättningens behörighet och vakthållning
812/2003
Statsrådets förordning om ändring av 24 § jaktförordningen
811/2003
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om förrättningsarvoden till veterinärer
810/2003
Statsrådets förordning om ledningsgruppen för statsrådets informationsförvaltning
809/2003
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ordningsbotsförseelser
808/2003
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsrådets kansli
807/2003
Statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2004
806/2003
Lag om ändring av 23 § polislagen
805/2003
Lag om ändring av 44 kap. 11 § strafflagen
804/2003
Lag om ändring av skjutvapenlagen
803/2003
Skattestyrelsens beslut om ändring av 1 § Skattestyrelsens beslut angående rotprisområden vid skogsbeskattning
802/2003
Skattestyrelsens beslut om slutförande av beskattningen av andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner för skatteår 2002
801/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om ränta på statliga lån som beviljats av medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.