1389/2003

Given i Helsingfors den 30 december 2003

Statsrådets förordning om ändring av 8 § statsrådets förordning om nationella stöd för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd för 2003

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 27 februari 2003 om nationella stöd för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd för 2003 (171/2003) 8 § som följer:

8 §
Nationellt stöd för utsädesproduktion av vallväxter

Nationellt stöd för utsädesproduktion av vallväxter beviljas högst för följande od-lingsarealer:

Växtart ha
rödklöver 620
timotej 5 000
ängssvingel 1 200
hundäxing 30
engelskt rajgräs 160

För utsädesproduktion av vallväxter betalas nationellt stöd i följande tabell angivna belopp för den med hjälp av stödenhetskoefficienten angivna andelen av sökandens till stöd berättigande areal.

Växtart euro/ha stödenhetskoefficient
rödklöver 454 1,00
timotej 227 0,70
ängssvingel 269 0,68
hundäxing 336 1,00
engelskt rajgräs 403 1,00

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förord-ningen förutsätter får vidtas innan förord-ningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2003

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.