1386/2003

Given i Helsingfors den 30 december 2003

Statsrådets förordning om ändring av 5 § statsrådets förordning om nordligt stöd 2003

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i stadsrådets förordning av den 30 december 2002 om nordligt stöd 2003 (1355/2002) 5 § som följer:

5 §
Beloppet av det nordliga hektarstödet

Nordligt hektarstöd beviljas till högst följande belopp för åker som under vegetationsperioden 2003 används till nedan avsedd produktion:

Stödregion C1 euro/ha
Äpple 163
Stödregionerna C1, C2 samt C2 norr och skärgården euro/ha
Vete 105
Råg 135
Sockerbeta 250
Stärkelsepotatis 168
Stödregionerna C1–C4 euro/ha
Frilandsgrönsaker, dill och persilja 416

Stödenhetskoefficienten för äpplen, frilandsgrönsaker, dill och persilja är 0,95.

För växter som berättigar till stöd för jordbruksgrödor som helt finansieras av Europeiska gemenskapen, frånsett vete, råg, maltkorn, foderspannmål, ensilagevall och träda, beviljas stöd till högst följande belopp:

Stödregion euro/ha
C1 140
C2 67

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2003

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.