1384/2003

Given i Helsingfors den 22 december 2003

Inrikesministeriets förordning om märkning av räddningsvägar

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 33 § 3 mom. räddningslagen av den 13 juni 2003 (468/2003):

1 §
Märkning av räddningsväg

När en räddningsväg anges i handling om bygglov som avses i 49 § 1 mom. markanvändnings- och byggförordningen (895/1999) skall den märkas med en tilläggsskylt med text enligt 21 § vägtrafikordningen (182/1982) som följer

1) Pelastustie; eller

2) Pelastustie Räddningsväg; eller

3) Räddningsväg.

Skylten används ensam eller som tilläggsskylt till vägmärke.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

3 §
Övergångsbestämmelse

Skyltar om räddningsväg som används när förordningen träder i kraft kan utan hinder av vad som föreskrivs i 1 § användas så länge skylten duger.

Helsingfors den 22 december 2003

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Överinspektör
Vesa-Pekka Tervo

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.