1366/2003

Given i Helsingfors den 30 december 2003

Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 30 december 2002 om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (1301/2002) som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Lagens 12, 13 och 15 § träder i kraft den 1 januari 2004, dock så att 13 § tillämpas från den 1 januari 2008. Lagens 14 § träder i kraft den 1 januari 2008. Lagens 24 och 24 a―24 d § träder i kraft den 1 januari 2009.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 141/2003
AjUB 8/2003
RSv 122/2003

Helsingfors den 30 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.