1362/2003

Given i Helsingfors den 30 december 2003

Lag om ändring av 14 § lagen om missbrukarvård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 17 januari 1986 om missbrukarvård (41/1986) 14 § 1 mom. som följer:

14 §
Hörande av part och utredning av vårdbehov

Innan beslut som avses i detta kapitel fattas skall part beredas tillfälle att bli hörd på det sätt som bestäms i 34 § förvaltningslagen (434/2003).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 129/2003
ShUB 27/2003
RSv 106/2003

Helsingfors den 30 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.