1361/2003

Given i Helsingfors den 30 december 2003

Lag om ändring av 5 och 8 § lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 22 september 2000 om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000) 5 § 4 mom. och 8 § 3 mom. som följer:

5 §
Klientens rätt att få en utredning om åtgärdsalternativen

Är det fråga om ett ärende som kan väckas av en myndighet, skall tolkning och översättning ombesörjas på det sätt som bestäms i 26 § förvaltningslagen (434/2003).

8 §
Självbestämmanderätt och medbestämmande

Angående hörande av klienten innan beslut om honom eller henne fattas föreskrivs i förvaltningslagen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 129/2003
ShUB 27/2003
RSv 106/2003

Helsingfors den 30 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.