1344/2003

Given i Helsingfors den 30 december 2003

Lag om upphävande av 3 § 2 mom. lagen om upphävande av vissa lagar som hänför sig till lantbruket

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 3 § 2 mom. i lagen den 8 december 1994 om upphävande av vissa lagar som hänför sig till lantbruket (1099/1994).

Samtidigt förfaller de avtal som ingåtts med stöd av lagen om balansering av lantbruksproduktionen (1261/1989) samt övriga balanseringsåtgärder som vidtagits med stöd av den.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 81/2003
JsUB 6/2003
RSv 102/2003

Helsingfors den 30 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.