1312/2003

Given i Helsingfors den 30 december 2003

Lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 17 augusti 2001 om Folkpensionsanstalten (731/2001) en ny 20 a § som följer:

20 a §
Delgivning av beslut

Beslut om en förmån som Folkpensionsanstalten enligt lag skall verkställa sänds per post genom brev. Mottagaren anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att brevet avsändes, om inte något annat visas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 160/2003
ShUB 29/2003
RSv 125/2003

Helsingfors den 30 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.