1284/2003

Given i Helsingfors den 22 december 2003

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utgången av ansökningstiden för stöd som gäller investeringar i jordbruk samt renhushållning och naturnäringar och stöd för unga jordbrukares etablering

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 64 § 3 mom. lagen den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), sådant detta lagrum lyder i lag 44/2000, och 64 § 3 mom. lagen den 21 januari 2000 om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000):

1 §

Ansökningstiden för investeringsstöd enligt 10 § 1 mom. 1 punkten lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) och startstöd till unga jordbrukare enligt 2 punkten samt markköpslån enligt 21 § och stöd för bostadsfinansiering enligt 22 § löper ut den 31 december 2003.

2 §

Ansökningstiden för investeringsstöd enligt 18 § 1 mom. 1 punkten lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000) och startstöd till unga jordbrukare enligt 2 punkten samt markköpsstöd enligt 12 § och statliga lån för bostadsfinansiering enligt 13 § löper ut den 31 december 2003.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2003.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 12 december 2001 om utgången av ansökningstiden för investeringsstöd gällande broiler- och kalkonskötsel (1224/2001), jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 4 december 2002 om utgången av ansökningstiden för investeringsstöd som gäller byggande av svinhus och stora investeringar inom trädgårdsodling (1001/2002), jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 10 april 2003 om utgången av ansökningstiden för investeringsstöd som gäller byggande av svinhus och stora investeringar inom trädgårdsodling (301/2003) och jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 4 december 2003 om utgången av ansökningstiden för vissa investeringsstöd som gäller investeringar inom jordbruket (996/2003).

Helsingfors den 22 december 2003

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Esko Leinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.