1279/2003

Given i Helsingfors den 30 december 2003

Lag om ändring av 1 kap. 3 § kyrkolagen

På förslag av kyrkomötet och i enlighet med riksdagens beslut

ändras i kyrkolagen av den 26 november 1993 (1054/1993) 1 kap. 3 § 2 mom. som följer:

1 kap.

Kyrkans bekännelse, uppgift och medlemmar

3 §
Medlemmar

Om inträde i och utträde ur kyrkan gäller religionsfrihetslagen (453/2003). Ett barn som inte fyllt tolv år kan anslutas till kyrkan om någon av föräldrarna eller vårdnadshavarna är medlem av kyrkan och om det har överenskommits eller beslutats om barnets medlemskap på det sätt som föreskrivs i 3 § religionsfrihetslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 35/2003
FvUB 14/2003
RSv 126/2003

Helsingfors den 30 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Kulturminister
Tanja Karpela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.