1268/2003

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 2003

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordningar:

Förordningens rubrik Nr utfärdat träder i kraft
JSM:s förordning om hygien i fråga om kollagen som är avsett som livsmedel (kollagenförordning)1) 15/VLA/2003 22.12.2003 31.12.2003
JSM:s förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning av hygien i fråga om gelatin som är avsett som människoföda2) 16/VLA/2003 22.12.2003 31.12.2003

Förordningarna har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling som gäller veterinärvesendet. Förordningarna kan fås från jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedels och hälsa, Mariegatan 23, 00170 Helsingfors, tfn (09)160 01.

1) Rådets direktiv 92/118/EEG (31992L0118); EGT nr L 62, 15.3.1993 s. 49
Kommissionens beslut 1999/724/EG (31999D0724); EGT nr L 290, 12.11.1999, s. 32
Kommissionens beslut 2003/721/EG (32003D0721); EGT nr L 260, 11.10.2003 s. 21
2)Kommissionens beslut 2003/721/EG (32003D0721); EGT nr L 260, 11.10.2003, s. 21

Helsingfors den 22 december 2003

Biträdande avdelningschef
Veli-Mikko Niemi

Äldre regeringssekreterare
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.