1250/2003

Given i Helsingfors den 12 december 2003

Inrikesministeriets förordning om förbud mot trafik och vistelse inom vissa områden

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 52 § polislagen av den 7 april 1995 (493/1995), sådant detta lagrum lyder i lag 315/2001:

1 §
Förbud mot trafik och vistelse

Trafik och vistelse utan behörigt tillstånd av brottspåföljdsverket eller straffanstalten i fråga är förbjuden på det område av Vanda fängelse i Södra Finlands län i Vanda stad som anges på den bifogade kartan. På det område som anges på kartan är det förbjudet att föra in föremål och ämnen som äventyrar säkerheten. Kartan finns till påseende på inrikesministeriets registratorskontor och i Vanda fängelse, adress Broängsgränden 2, 01260 Vanda.

Vad som föreskrivs ovan gäller inte sådan trafik eller vistelse på området som är nödvändig för att myndigheterna skall kunna fullgöra sina föreskrivna uppgifter.

2 §
Utmärkning av det område som begränsningen gäller

Innehavaren av det område som omfattas av begränsningen skall märka ut området och infartslederna och förse dem med tavlor eller skyltar som anger förbudet och bötesstraffet för överträdelse av förbudet.

3 §
Upphörande av förbud

Om innehavaren av området ändrar sin verksamhet på så sätt att begränsningarna i 1 § inte längre är nödvändiga eller lägger ner verksamheten skall innehavaren avlägsna de tavlor och skyltar som anger förbudet samt utan dröjsmål underrätta inrikesministeriet om ändringen.

4 §
Straffbestämmelse

Den som bryter mot ett förbud enligt denna förordning kan med stöd av 52 § polislagen dömas till böter, om inte straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Helsingfors den 12 december 2003

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Polisinspektör
Matti Launiainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.