1249/2003

Given i Helsingfors den 15 december 2003

Undervisningsministeriets förordning om den examensstruktur som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998)

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 13 § 1 mom. lagen den 21 augusti 1998 om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998):

1 §

De yrkesexamina och specialyrkesexamina som avses i 13 § 1 mom. lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) och som kan avläggas som fristående examina framgår av bilagan till denna förordning.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Helsingfors den 15 december 2003

Undervisningsminister
Tuula Haatainen

Överinspektör
Pekka Lampinen

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.