1232/2003

Given i Helsingfors den 18 december 2003

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 6 § social- och hälsovårdsministeriets förordning om klassificering av risker och bestämmande av försäkringspremien enligt hur farligt yrket eller arbetet är samt om hur försäkringstagarens egen skadestatistik skall beaktas när försäkringspremien bestäms enligt 35 § lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 17 augusti 2001 om klassificering av risker och bestämmande av försäkringspremien enligt hur farligt yrket eller arbetet är samt om hur försäkringstagarens egen skadestatistik skall beaktas när försäkringspremien bestäms enligt 35 § lagen om olycksfallsförsäkring (743/2001) 6 § som följer:

6 §

Om ett ansvar vid överföring av en försäkring är ett enligt specialpremiegrunderna obligatoriskt försäkrat ansvar, skall det överlåtande bolaget före utgången av den fjärde kalendermånaden som följer på den dag då försäkringen upphörde till det mottagande bolaget överlämna uppgifterna om ansvarets årliga skadefall och lönebelopp för de fem senaste hela åren som ansvaret gäller, eller om försäkringen har funnits i bolaget under en kortare tid, för de hela år som ansvaret gäller och som motsvarar denna tid.

Uppgifterna om skadefall skall överlämnas separat om antalet skadefall, utbetalda tillfälliga ersättningar och utbetalda fortlöpande ersättningar inklusive fastställda kapitalvärden och bolagets skadespecifika ersättningsreserver enligt situationen vid utgången av senaste aktuella kalenderår. Löneuppgifterna skall lämnas i form av slutliga löner till den del som uppgifter om de slutliga lönerna finns att tillgå, och annars i form av preliminära löneuppgifter, och för det senaste året också fördelade enligt ansvarsklass. Om försäkringsbolaget inte tillämpar en indelning i ansvarsklasser, används i stället bolagets riskklassificering, vars uppbyggnad skall framgå av uppgifterna.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Helsingfors den 18 december 2003.

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Regeringssekreterare
Jaakko Hannula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.