1228/2003

Given i Helsingfors den 19 december 2003

Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om ikraftträdande av konventionen om ömsesidigt godtagande av provningsresultat och bevis om överensstämmelse samt av protokollet i anslutning därtill

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikeshandels- och utvecklingsministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets ansvarsområde, föreksrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 14 september 1990 om ikraftträdande av konventionen om ömsesidigt godtagande av provningsresultat och bevis om överensstämmelse samt av protokollet i anslutning därtill (862/1990).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2003.

Helsingfors den 19 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Paula Lehtomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.