1222/2003

Given i Helsingfors den 18 december 2003

Undervisningsministeriets förordning om storleken på den upphovsrättsliga avgift som skall betalas vid import och tillverkning av oinspelade ljud- och bildband och andra inspelningsmedier

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 26 a § 3 mom. upphovsrättslagen av den 8 juli 1961 (404/1961), sådant det lyder i lag 1254/1994:

1 §

Storleken på den avgift som enligt 26 a § upphovsrättslagen skall betalas vid import och tillverkning av oinspelade ljud- och bildband och andra inspelningsmedier är år 2004

1) för ljudband 0,50 cent per varje påbörjad minut,

2) för bildband 0,76 cent per varje påbörjad minut,

3) för inspelbara audio-cd-skivor (cd-r/rw audio) 0,50 cent för varje påbörjad minut,

4) för cd-skivor som är inspelbara med hjälp av dator (cd-r/rw) 0,25 cent för varje påbörjad minut,

5) för digitala audioinspelningsmedier 0,50 cent för varje påbörjad minut räknat enligt mediets genomsnittliga inspelningslängd,

6) för dvd-skivor som är inspelbara med hjälp av dator 0,13 cent för varje påbörjad minut räknat enligt mediets genomsnittliga ljudinspelningslängd och 0,19 cent för varje påbörjad minut räknat enligt mediets genomsnittliga bildinspelningslängd, och

7) för andra än i 6 punkten inspelbara dvd-skivor 0,76 cent för varje påbörjad minut räknat enligt mediets genomsnittliga inspelningslängd.

2 §

Ovanstående 5 punkten tillämpas enligt följande:

1) för inspelningsmedier med fast minne uppbärs högst 25,23 euro,

2) för inspelningsmedier med löstagbart minne uppbärs avgift enligt 1) punkten för de minnesenheter som levereras med mediet, och

3) för inspelningsmedier som inte är avsedda att användas enbart eller huvudsakligen för hemkopiering av musik uppbärs ingen avgift.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004 och gäller till den 31 december 2004.

Helsingfors den 18 december 2003

Kulturminister
Tanja Karpela

Äldre regeringssekreterare
Jorma Waldén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.