1221/2003

Given i Helsingfors den 15 december 2003

Undervisningsministeriets förordning om ändring av bilagan till undervisningsministeriets förordning om yrkesinriktade grundexamina

I enlighet med undervisningsministeriets beslut

ändras i undervisningsministeriets förordning den 1 mars 2001 om yrkesinriktade examina (216/2001) rubriken på bilagan samt i bilagan under social- och hälsovårdsbranschen den punkt som gäller grundexamen inom läkemedelsbranschen, som följer:

Bilaga

YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA


Grundexamen inom läkemedelsbranschen
8610 Up för läkemedelsbranschen 10090 Farmanom
8625 Up för apoteksbranschen 10115 Läkemedelstekniker


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Studerande som inom studiehelheten för apoteksbranschen innan denna lag träder i kraft har antagits till studier enligt de grunder för läroplanen som utbildningsstyrelsen med stöd av 13 § lagen om yrkesutbildning (630/1998) fastställt, kan sedan de avlagt examen välja antingen examensbenämningen farmanom eller läkemedelstekniker på sitt examensbetyg. Den som avlagt farmanomexamen med motsvarande omfattning kan använda examensbenämningen läkemedelstekniker enligt denna förordning.

Helsingfors den 15 december 2003

Undervisningsminister
Tuula Haatainen

Undervisningsråd
Terttu Jääskeläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.