1201/2003

Riksdagens beslut om ändring av 8 § instruktionen för statsrevisorerna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i instruktionen för statsrevisorerna av den 20 juni 2000 (745/2000) 8 § som följer:

8 §
Frågor som skall avgöras vid sammanträde

Statsrevisorerna fattar beslut vid sammanträde om

1) de allmänna principerna för övervakningen av statsfinanserna,

2) uppläggningen av statsrevisorernas egen verksamhet, initiativ och utlåtanden i anknytning därtill samt inkallande av sakkunniga till statsrevisorernas sammanträden,

3) förslag till budget för statsrevisorerna,

4) innehållet i statsrevisorernas berättelse och tidpunkten för när den skall lämnas,

5) en begäran att en minister vidtar åtgärder enligt 47 § 1 mom. grundlagen, om statsrevisorerna begärt att få upplysningar och inte fått dem,

6) framställningar till kanslikommissionen om inrättande, tillsättande för viss tid, indragning eller ombildande av tjänster vid statsrevisorernas kansli samt utnämning, uppsägning eller förflyttning av tjänstemän, beviljande av tjänstledighet eller avsked, varning, avstängning från tjänsteutövning och förordnande om hälsoundersökning, och

7) andra frågor som statsrevisorerna finner viktiga.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2004.

TFK 1/2003
FvUB 10/2003
RSk 41/2003

Helsingfors den 5 december 2003

På riksdagens vägnar


Paavo Lipponen talman


Seppo Tiitinen generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.