1186/2003

Given i Helsingfors den 19 december 2003

Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om statens familjepensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 4 maj 2001 om ändring av lagen om statens familjepensioner (382/2001) som följer:


Lagen tillämpas på familjepensionsansökningar som blir anhängiga efter det att lagen har trätt i kraft. Om förmånslåtaren vid sin död fick sådan pension på vilken bestämmelserna i 3 a § 1―8 mom. lagen om statens pensioner inte tillämpats, skall denna lag inte heller tillämpas på familjepension som beviljas efter honom eller henne.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 85/2003
ShUB 26/2003
RSv 105/2003

Helsingfors den 19 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.