1183/2003

Given i Helsingfors den 19 december 2003

Lag om ändring av 40 § lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 16 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) 40 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1339/1999, som följer:

40 §

Om inte något annat följer av denna lag, gäller för avträdelsestöd i tillämpliga delar 8 g, 9 och 10 c §, 12 § 1 mom. 5 punkten, 16 §, 17 § 2 och 3 mom., 17 a § 1 mom., 17 b―17 d §, 17 f § 1, 2 och 4 mom., 17 h §, 17 i § 1, 3 och 4 mom., 17 j §, 17 k § 2―4 mom., 19 b § 1―4 mom. samt 19 c § 2―7 mom., 19 d, 20, 21 och 21 a―21 e § lagen om pension för arbetstagare samt 16―18 och 19 b § och 19 c § 1 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 85/2003
ShUB 26/2003
RSv 105/2003

Helsingfors den 19 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.