1152/2003

Given i Helsingfors den 19 december 2003

Lag om ändring av 12 § lagen om vuxenutbildningsstöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 december 2000 om vuxenutbildningsstöd (1276/2000) 12 § 1 mom. som följer:

12 §
Vuxenutbildningsstödets belopp

Vuxenutbildningsstödet består av en grunddel och en förtjänstdel. Grunddelen uppgår till 500 euro per månad. Förtjänstdelen uppgår till 20 procent av den månadslön för löntagare som avses i 3 mom. upp till 2 700 euro och 15 procent av den överskjutande delen av lönen. Inkomster av företagsverksamhet beaktas inte i förtjänstdelen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas på vuxenutbildningsstöd som hänför sig till tiden efter lagens ikraftträdande.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 70/2003
AjUB 6/2003
RSv 73/2003

Helsingfors den 19 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.