1142/2003

Given i Helsingfors den 19 december 2003

Lag om ändring av 17 § lagen om skogsvårdsföreningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 10 juli 1998 om skogsvårdsföreningar (534/1998) 17 § som följer:

17 §
Jäv

Beträffande jäv för styrelsemedlemmar och funktionärer i en skogsvårdsförening gäller i tillämpliga delar 28 § förvaltningslagen (434/2003).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 82/2003
JsUB 4/2003
RSv 80/2003

Helsingfors den 19 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.