1102/2003

Given i Helsingfors den 17 december 2003

Handels- och industriministeriets förordning om fastställande av förteckningen över, gränsvärden för halter av och märkningsuppgifter för beståndsdelarna i naturligt mineralvatten samt villkor för behandling av naturligt mineralvatten och källvatten med ozonberikad luft

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 48 § livsmedelslagen av den 17 mars 1995 (361/1995):

1 §
Syftet med förordningen

Genom denna förordning genomförs kommissionens direktiv 2003/40/EG av den 16 maj 2003 om fastställande av förteckningen över, gränsvärden för halter av och märkningsuppgifter för beståndsdelarna i naturligt mineralvatten samt villkor för behandling av naturligt mineralvatten och källvatten med ozonberikad luft.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Sådana produkter som inte uppfyller kraven i denna förordning får inte saluföras från och med den 1 juli 2004. Produkter som har tillverkats och förpackats före denna dag får dock säljas slut, förutsatt att de uppfyller de krav som gällde innan denna förordning trädde i kraft.

Utan hinder av vad som bestäms i 2 mom. skall naturliga mineralvatten när de behandlats senast från och med den 1 januari 2006 överensstämma med de högsta gränsvärden som anges i bilaga 1 till kommissionens direktiv 2003/40/EG för beståndsdelarna i den bilagan. När det gäller fluorid och nickel skall naturliga mineralvatten när de behandlats senast från och med den 1 januari 2008 överensstämma med de högsta gränsvärden som anges i bilaga 1 till kommissionens direktiv 2003/40/EG.

Kommissionens direktiv 2003/40/EG (32003L0040); EGT nr L 126, 22.5.2003, s. 34

Helsingfors den 17 december 2003

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Konsultativ tjänsteman
Anne Haikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.