1096/2003

Utfärdat i Helsingfors den 15 december 2003

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om prov från slaktkroppars yta, hygienprov från ytor och EHEC-prov vid slakterier och vid styckningsanläggningar

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik Nr utfärdat träder i kraft
JSM:s förordning om prov från slaktkroppars yta, hygienprov från ytor och EHEC-prov vid slakterier och vid styckningsanläggningar 13/VLA/2003 15.12.2003 1.1.2004

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling som gäller veterinärvesendet. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedels och hälsa, Mariegatan 23, 00170 Helsingfors, tfn (09)160 01.

Kommissionens beslut 2001/471/EG (32001D0471); EGT nr L 165, 21.6.2001, s. 48
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/99/EG (32003L0099); EGT nr L 325, 12.12.2003, s. 31

Helsingfors den 15 december 2003

Avdelningschef
Matti Aho

Äldre regeringssekreterare
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.