1094/2003

Given i Helsingfors den 10 december 2003

Undervisningsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid förvaltningsnämnden för Sveaborg

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 3 § lagen den 23 december 1988 om förvaltningsnämnden för Sveaborg (1145/1988), dessa lagrum sådana de lyder, det förstnämnda i lag 348/1994 och det sistnämnda i lag 1079/2001:

1 §

De övriga prestationer som avses i 7 § 1 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och vilka förvaltningsnämnden för Sveaborg prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) beställda konsultations- och sakkunnigtjänster,

2) överlåtelse till utomstående av bostadslägenheter, lokaler, områden och utrustning,

3) publikationer och andra trycksaker avsedda för försäljning,

4) fotokopior och andra kopior, samt

5) andra beställda prestationer.

För bostadslägenheter och lokaler kan dock tas ut en hyra som motsvarar gällande gängse prisnivå.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004 och gäller till den 31 december 2006.

Helsingfors den 10 december 2003

Kulturminister
Tanja Karpela

Regeringsråd
Erkki Norbäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.