1090/2003

Given i Helsingfors den 16 december 2003

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut bestäms med stöd av 2 § lagen den 15 december 2003 om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar (1088/2003):

1 §

Utan hinder av bestämmelserna i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) sänks beloppet av dagpenningen för 2004 med 4,85 procent motsvarande andelen av arbetstagaravgifterna, dock inte i det fall då ersättning betalas till arbetsgivaren.

2 §

Till den del dagpenningen baserar sig på företagarinkomster genomförs dock inte den sänkning som avses i 1 §.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Helsingfors den 16 december 2003

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Regeringssekreterare
Minna Levander

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.