1089/2003

Given i Helsingfors den 16 december 2003

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenning enligt sjukförsäkringssystemet och rehabiliteringspenning enligt lagen om rehabiliteringspenning

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 § lagen den 15 december 2003 om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar (1088/2003):

1 §

Från sådana vid beskattningen konstaterade i arbets- och tjänsteförhållanden erhållna arbetsinkomster som avses i 16 § sjukförsäkringslagen (364/1963) eller sådana i arbets- och tjänsteförhållanden erhållna arbetsinkomster som har utretts i enlighet med 10 § sjukförsäkringsförordningen (473/1963) skall avdras 4,85 procent.

Vad som bestäms i 1 mom. om avdrag från de arbetsinkomster som ligger till grund för dagpenning enligt sjukförsäkringslagen tillämpas på motsvarande sätt på de arbetsinkomster som ligger till grund för den rehabiliteringspenning som fastställts enligt 14 § lagen om rehabiliteringspenning (611/1991).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Helsingfors den 16 december 2003

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Regeringssekreterare
Minna Levander

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.