1083/2003

Given i Helsingfors den 12 december 2003

Undervisningsministeriets förordning om ändring av 1 § undervisningsministeriets förordning om utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med undervisningsministeriets beslut

upphävs i undervisningsministeriets förordning den 19 december 2001 om utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer (1324/2001) 1 § 1 mom. 13 a-punkt, sådan den lyder i förordning 584/2003, och

ändras 1 § 1 mom. 13―15 punkten som följer:

1 §

De offentligrättsliga prestationer för vilka utbildningsstyrelsen uppbär fasta avgifter är


13) deltagande i en sådan språkexamen som avses i 1 § 1 mom. 1―3 punkten statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i finska och svenska inom statsförvaltningen (481/2003) och som avläggs

a) inför examensnämnden, 60 euro i deltagaravgift per examen,

b) inför en examinator, 36 euro i deltagaravgift per examen,

14) intyg om motsvarande språkkunskaper enligt 14 § lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003), 80 euro i avgift, samt

15) bedömning enligt 17 § medborgarskapslagen (359/2003), utförd av den som utfärdar intyg över språkexamen, av nivån på språkkunskaper som visats genom annan skolutbildning eller på något annat sätt, 80 euro i avgift.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004 och gäller till den 31 december 2004.

Helsingfors den 12 december 2003

Undervisningsminister
Tuula Haatainen

Äldre regeringssekreterare
Salla Rinne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.