1081/2003

Given i Helsingfors den 15 december 2003

Lag om ändring av lagen om Vägverket

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 16 juni 2000 om Vägverket (569/2000) 4―6 § samt

ändras 1 och 3 § som följer:

1 §
Ställning inom förvaltningen

Vägverket är ett affärsverk inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde.

På Vägverket tillämpas lagen om statliga affärsverk (1185/2002), om inte något annat föreskrivs i denna lag.

3 §
Uppgifter

Vägverket har till uppgift att bedriva affärsverksamhet inom det verksamhetsområde som avses i 2 §. Detta omfattar även skyldighet att erbjuda sig att handha skötselentreprenader och färjetrafiken på allmänna vägar i hela landet.

Vägverket skall ha beredskap att sköta uppgifter också under undantagsförhållanden i enlighet med vad kommunikationsministeriet beslutar särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 126/2003
FiUB 28/2003
RSv 68/2003

Helsingfors den 15 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.