1057/2003

Given i Helsingfors den 11 december 2003

Statsrådets förordning om fastställande av vissa i lagen om studiestöd (28/1972) avsedda belopp

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs med stöd av 51 § 3 mom. lagen den 21 januari 1994 om studiestöd (65/1994) samt 7 och 8 § lagen den 14 januari 1972 om studiestöd (28/1972):

1 §
Den högsta räntan för studielån

Den högsta räntan för studielån är 4,22 procent.

2 §
Räntestöd som staten betalar samt låntagarens ränteandel

Beloppet av det räntestöd som staten betalar till kreditinrättningarna för studielån med räntestöd är 1,8 procent.

Låntagarens ränteandel är högst 2,42 procent.

3 §
Förvaltningsersättning som staten betalar

Den förvaltningsersättning som avses i 8 § lagen om studiestöd (28/1972) ingår i den maximiränta som avses i 1 §.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 11 december 2002 om fastställande av vissa i lagen om studiestöd (28/1972) avsedda belopp (1082/2002).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 11 december 2003

Kulturminister
Tanja Karpela

Konsultativ tjänsteman
Leena Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.