1056/2003

Given i Helsingfors den 11 december 2003

Statsrådets förordning om ändring av 2 § förordningen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i förordningen den 1 april 1999 om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (468/1999) 2 § som följer:

2 §
Förfarandet i nämnden

Nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

Om skiljaktiga meningar förekommer när beslut fattas i ett ärende, avgörs det med enkel röstmajoritet. Om rösterna faller lika avgörs ärendet enligt den mening som ordföranden har understött. Om rösterna faller lika i disciplinära ärenden blir dock det avgörande som är lindrigare för parten nämndens beslut.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Helsingfors den 11 december 2003

Finansminister
Antti Kalliomäki

Konsultativ tjänsteman
Petri Syrjänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.