1054/2003

Given i Helsingfors den 11 december 2003

Statsrådets förordning om ändring av 21 § statsrådets förordning om räddningsväsendet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 4 september 2003 om räddningsväsendet (787/2003) rubriken för 21 § samt

fogas till 21 § ett nytt 2 mom. som följer:

21 §
Övergångsbestämmelser

Utöver det som föreskrivs i 13 § har en person som, enligt de bestämmelser som gällde vid denna förordnings ikraftträdande eller som hade upphävts före denna förordnings ikraftträdande fått behörighet för uppgifter för personal i bisyssla eller frivillig personal inom räddningsväsendet, sådan tillräcklig behörighet enligt 17 § 2 mom. räddningslagen som krävs av den personal i bisyssla och den frivilliga personal som deltar i räddningsverksamheten.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Helsingfors den 11 december 2003

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Lagstiftningsråd
Mika Kättö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.