1046/2003

Givet i Åbo den 8 november 2003

Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen

I enlighet med kyrkomötets beslut

fogas till 3 kap. kyrkoordningen av den 8 november 1991 (1055/1993) en ny 3 a § som följer:

3 kap.

Kristen fostran och undervisning samt konfirmation

3 a §

Domkapitlet kan för viss tid bevilja en kristen förening, stiftelse eller anstalt tillstånd att anordna konfirmandundervisning. Biskopsmötet ger närmare föreskrifter om förutsättningarna för beviljande av tillstånd samt om tillsynen över skriftskolorna.

Domkapitlet kan återkalla ett tillstånd att anordna konfirmandundervisning, om arrangemangen eller den undervisning som meddelas inte uppfyller de villkor som föreskrivits för beviljande av tillstånd.


Detta beslut träder i kraft den 1 maj 2004.

Åbo den 8 november 2003

På kyrkomötets vägnar


Jukka Paarma ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.