1042/2003

Given i Helsingfors den 4 december 2003

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som uppbärs för uppgörande av dikningsplan

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 21 kap. 10 § 1 mom. vattenlagen av den 19 oktober 1961 (264/1961), sådant det lyder i lag 948/1997:

1 §

Sådant uppgörande av dikningsplan och sådan komplettering av den plan som sökanden eller någon annan nyttohavare lagt fram, som avses i 21 kap. 10 § 1 mom. vattenlagen (264/1961), är prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder och avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004 och är i kraft till den 31 december 2008.

Helsingfors den 4 december 2003

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Sakari Ervola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.