1040/2003

Riksdagens beslut om givande av samtycke till åtgärder genom vilka staten kan avstå från majoritetsinnehavet i Fortum Abp:s oljeaffärsverksamhet


Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition om att riksdagen skall ge sitt samtycke till åtgärder genom vilka staten kan avstå från majoritetsinnehavet i Fortum Abp:s oljeaffärsverksamhet (RP 94/2003 rd).

Riksdagen har

beslutat ge sitt samtycke till åtgärder genom vilka staten kan avstå från sitt majoritetsinnehav i oljeaffärsverksamheten inom koncernen Fortum Abp på ett sådant sätt att staten tillsammans med statsbolaget Fortum Abp behåller sin bestämmanderätt, mer än hälften av det sammanlagda röstetalet för bolagets samtliga aktier, i det aktiebolag som bedriver oljeaffärsverksamhet.

RP 94/2003
EkUB 7/2003
RSv 98/2003

Helsingfors den 3 december 2003

På riksdagens vägnar


Paavo Lipponen talman


Seppo Tiitinen generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.