1039/2003

Given i Helsingfors den 5 december 2003

Lag om ändring av 24 § lagen om hyra av affärslokal

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 31 mars 1995 om hyra av affärslokal (482/1995) 24 § 2 mom. som följer:

24 §
Bestämmande av hyran

Avtal om justering av hyran kan ingås med beaktande av lagen om begränsning av användningen av indexvillkor (1195/2000).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 109/2003
FiUB 26/2003
RSv 66/2003

Helsingfors den 5 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.