1035/2003

Given i Helsingfors den 4 december 2003

Statsrådets förordning om arbetarskyddsdistrikten

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 3 § lagen den 8 januari 1993 om arbetarskyddsförvaltningen (16/1993):

1 §
Arbetarskyddsdistriktens verksamhetsområden och namn

För den regionala handledningen och inspektionen av arbetarskyddet indelas landet i arbetarskyddsdistrikt som följer:

1) Nylands arbetarskyddsdistrikt utgörs av verksamhetsområdena för Nylands förbund och Östra Nylands förbund,

2) Åbo och Björneborgs arbetarskyddsdistrikt utgörs av verksamhetsområdena för Egentliga Finlands förbund och Satakunta förbund samt av landskapet Åland,

3) Tavastlands arbetarskyddsdistrikt utgörs av verksamhetsområdena för Tavastlands förbund, Päijät-Häme förbund och Birkalands förbund,

4) Sydöstra Finlands arbetarskyddsdistrikt utgörs av verksamhetsområdena för Kymmenedalens förbund, Sydkarelens förbund och Södra Savolax landskapskommun,

5) Östra Finlands arbetarskyddsdistrikt utgörs av verksamhetsområdena för Norra Savolax förbund och Norra Karelens förbund,

6) Mellersta Finlands arbetarskyddsdistrikt utgörs av verksamhetsområdet för Mellersta Finlands förbund,

7) Vasa arbetarskyddsdistrikt utgörs av verksamhetsområdena för Södra Österbottens förbund, Österbottens förbund-Pohjanmaan liitto och Mellersta Österbottens förbund, samt

8) Norra Finlands arbetarskyddsdistrikt utgörs av verksamhetsområdena för Norra Österbottens förbund, Kainuu förbund och Lapplands förbund.

2 §
Förläggningsorterna för arbetarskyddsbyråerna

Arbetarskyddsdistriktens arbetarskyddsbyråer är förlagda som följer:

1) för Nylands arbetarskyddsdistrikts del i Helsingfors,

2) för Åbo och Björneborgs arbetarskyddsdistrikts del i Åbo,

3) för Tavastlands arbetarskyddsdistrikts del i Tammerfors,

4) för Sydöstra Finlands arbetarskyddsdistrikts del i Villmanstrand,

5) för Östra Finlands arbetarskyddsdistrikts del i Kuopio,

6) för Mellersta Finlands arbetarskyddsdistrikts del i Jyväskylä,

7) för Vasa arbetarskyddsdistrikts del i Vasa, och

8) för Norra Finlands arbetarskyddsdistrikts del i Uleåborg.

Dessutom kan inom arbetarskyddsdistrikten efter behov finnas regionala byråer, vilkas förläggningsorter arbetarskyddsdistriktets arbetarskyddsbyrå bestämmer.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut av den 7 augusti 1997 om arbetarskyddsdistrikten (781/1997).

Distriktschefer vid Kymmene arbetarskyddsdistrikt, Kuopio arbetarskyddsdistrikt och Lapplands arbetarskyddsdistrikt, vilkas områden har utvidgats, fortsätter på motsvarande sätt som distriktschefer vid Sydöstra Finlands, Östra Finlands och Norra Finlands arbetarskyddsdistrikt.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 4 december 2003

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Direktör
Leo Suomaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.